Home Region In-/Ausland Sport Agenda Magazin

Zu allerlei Ärinnärigä us St. Antöniä

Bild: zVg
Kuonz Bebi-Krättli ärzellt:

Wa min jüngär Bruodär Joos mit miär und däm Hund Rolf ins Dörfi chomänd machät dr Rolf widär dernäs Gäbäll, abär, grad vor Thommälisch Gadä, miär heind gädeicht da heischi äs wär in dä Gadä versteckt. Wa schi där Rolf nid abläwerrä hed gsehnd miär än jungä Fugs im Mischtwürfiloch, duä hämmär dä Rolf abär an d’Leinä gnun und Fügsli het widär chönä flüchä. Attä äs Jahr spetär hed dr Atti im Dörfi äs Ställi und uf dr Jenazärsitä äs Stückli Bodä z’lööschä, Mattäli heisst das dört, am Herbscht heimär ünschäs Veh dört in dr Gruomätweid kan, z’Jenaz sägämär däm Gruomät
Amät. Zum Hüätä is nid grad schwirig gsiri, wil dört där Gafiäbach chund und gägät Jenazeralp ischt än Schregzun. Uf dr andär Sitä vam Bach hüätät än Mäitiä vam Meierhof äs Grüppli Veh und hed ättä än 4–5 jährigä Buäb binärä. Wasser ischt bsundärs für chlein Chind albig hübsch zum wässärlä und Gümpli buä, abär für dass ischt dr Gafiäbach fascht zgrossä. Zum Glück gsehd min Bruodär Joos grad wiä das Büäbli Kopf voran im Bach ab taucht und sofort springt Joos in dä Bach und holt dän Buob usäm Gafiärbach. I bin wiitär dinä gsin gägätä Schlangästein und han vam Ganzä nüd  gmerkt…

.